Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü

Programın Amacı:Programda öğrencilere gayrimenkul ve varlıkları; malik, yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı, devlet ve kullanıcı gibi farklı kesimlerin bakış açıları ile inceleme ve strateji geliştirme becerilerinin kazandırılması temel hedef olarak benimsenmiştir.

Programın Tanıtımı:Gayrimenkul (taşınmaz) geliştirme ile gayrimenkul yönetimi uzmanlık alanları; hızla gelişen yeni birer çalışma alanları veya meslek dalları olarak görülmektedir. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programında öğrencilere; yeni ve dinamik bir alanda kariyer yapma olanağı sağlanmaktadır. Özellikle gayrimenkul ve varlık değerleme, işletme ve gayri maddi varlık değerleme, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi geliştirme, gayrimenkul proje geliştirme, proje değerleme, proje yönetimi ve denetimi, gayrimenkul ekonomisi, tesis, kaynak ve arazi yönetimi, kadastro, imar planlama, değer esaslı imar uygulamaları, arazi koruma, arazi kullanım planlaması ve toplulaştırma, kentsel gelişme, dönüşüm, yenileme ve koruma uygulamaları, arazi edinimi, kamulaştırma, yeniden iskan, gayrimenkul ve inşaat muhasebesi, gayrimenkullerin vergilendirilmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, yapım ekonomisi ve yönetimi, proje ve maliyet analizleri, yapım hasarları ve kusurlarının analizi, afet, risk ve sigorta ile bilgi sistemleri gibi konularda eğitim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır. Programda öğrencilere gayrimenkul ve varlıkları; malik, yatırımcı, finansçı, işletmeci, plancı, devlet ve kullanıcı gibi farklı kesimlerin bakış açıları ile inceleme ve strateji geliştirme becerilerinin kazandırılması temel hedef olarak benimsenmiştir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Lisans ve lisansüstü program mezunlarının Lisanslı Değerleme Uzmanı, Konut Değerleme Uzmanı, Varlık Değerleme Uzmanı, Kredi Dereceleme Uzmanı gibi unvanlarla özel sektörde ofis açmaları ve iş geliştirmeleri mümkün olacaktır. Değerleme, gayrimenkul yatırım danışmanı ve müşavirlik ofisleri kurmaları ve çalışmaları yanında mezunlar başta yerel yönetimler olmak üzere, banka ve diğer finansal kurumlarda, iş olanakları bulunmaktadır.

Çalışma Alanları:Başta gayrimenkul ve inşaat sektörleri olmak üzere para ve sermaye piyasaları ile kamu kurumlarında bölüm mezunlarının önemli kariyer ve iş olanağı bulunmaktadır.

 Lisans programında; yurt içi ve yurt dışı gayrimenkul ve inşaat sektörleri, bankalar ve finans kurumları, gayrimenkul yönetimi ve emlak müşavirlikleri, planlama ve proje şirketleri, gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), arazi ve arsa geliştirme şirketleri, kamu kuruluşlarının (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme İdaresi, Belediyeler gibi), inşaat, emlak, plan proje ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, gayrimenkul finansman kurumları, yönetimi, denetimi, proje geliştirme ve değerleme şirketlerinde istihdam edilme imkanları vardır.

NOT:Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programı; ders içeriği, konuları ve çalışma alanları yönlerinden Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesinde açılmış olup, Cebeci’deki Uygulamalı Bilimler Fakültesi Binası’nda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölüm tanıtımındaki katkılarından dolayı Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü Araştırma görevlisi Mehmet Oğuz Öndağ’a teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x